Ship Cleaning

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 654 | Cật nhập: 7/8/2020 1:12:37 PM | RSS

Tàu dịch vụ vệ sinh của Thaointer Việt Nam Shipchandler


Tàu dịch vụ làm sạch đáy tàu

  • Làm sạch sàn nắm giữ hàng hóa và vận chuyển hàng hóa
  • Nồi hơi làm sạch hoặc làm sạch bộ trao đổi nhiệt


Làm sạch và bảo tồn các động cơ và máy móc của tàu biển sau khi xâm nhập nước hoặc cháy trong phòng máy hoặc làm sạch của sự cố tràn dầu với Tổng ASTQ khái niệm chăm sóc.

Ship Cleaning

Ship Cleaning